Excent Charity
Samen sterk
Dutch Dental Care Foundation

Excent Tandtechniek helpt mee om op Keniaanse scholen, curatieve en preventieve tandheelkunde te verlenen.

Samen Sterk!

Stichting Dutch Dental Care Foundation is een stichting die is opgericht om op Keniaanse scholen met eenvoudige middelen curatieve en preventieve tandheelkunde te verlenen aan scholieren, hun ouders en dorpsgenoten.

Het doel van Stichting DDC is om in ontwikkelingslanden belangeloos op rationele wijze met eenvoudige middelen tandheelkundige hulp, preventie en educatie te verlenen in de ruimste zin van het woord. De doelstelling van DCC is tweeërlei:

1.Uitzending van tandheelkundige teams 

Twee keer per jaar zendt DDC tandheelkundige teams uit naar Kenia. Een team is samengesteld uit meerdere tandartsen, waar mogelijk kaakchirurgen, assistentes, mondhygiënisten en ondersteuning. Er wordt gewerkt op scholen of op locaties waar op dat moment tandheelkundige zorg  nodig is. Alles gaat op vrijwilligersbasis, hetgeen inhoudt dat iedereen zijn eigen reis- en verblijfskosten betaalt. Veelal zoekt men daar zelf een sponsor voor. Op scholen worden alle leerlingen gecontroleerd en behandeld. De leerkrachten en omwonenden kunnen eveneens gebruik maken van deze gratis hulpverlening. Leerlingen krijgen les in gebitsverzorging en leren daadwerkelijk wat goed poetsen is. De leerkrachten spelen daarbij een belangrijke rol, daar zij na het vertrek van een team, de instructie regelmatig moeten voortzetten, opdat continuïteit van deze preventieve zorg blijft gewaarborgd.

De teams worden aangevuld met Community Oral Health Officers (COHO’s) , mannen en vrouwen die een basisopleiding tandheelkunde hebben afgerond. Zij krijgen de gelegenheid mee te werken in de scholen waardoor ze nieuwe dingen kunnen leren en  zo hun vaardigheden vergroten.

2. Kliniek

Op dit moment is in Ukunda, een uur rijden ten zuiden van Mombasa, een kleine kliniek gevestigd en geoutilleerd. Deze wordt bemand door een Keniaanse COHO met haar assistente. Vele patiënten hebben inmiddels hun weg naar de kliniek gevonden om tegen een geringe vergoeding eenvoudige tandheelkundige zorg te krijgen. Het is daarbij ons streven in afgelegen ziekenhuisjes een tandheelkondige behandelkamer te realiseren of in stand te houden, eventueel bemand door een door DDC ondersteunde COHO. DDC houdt toezicht op de kwaliteit van werken dmv wekelijkse rapportage en te zorgen voor aanschaf van materialen en investeringen van apparatuur. Op deze wijze wil DDC dat tandheelkundige zorg door Kenianen en voor Kenianen in de toekomst gerealiseerd wordt.

Meer informatie

Wilt u meehelpen om deze kliniek draaiend te houden? Kijkt u dan op de website van Dutch Dental Care Foundation: www.dutchdentalcare.nl/Donaties