Welkom
Bij Excent Tandtechniek
Onze voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en het bekijken van onze voorwaarden!

Voorwaarden gebruik website (disclaimer)

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Excent Tandtechniek B.V. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van het getoonde. Ook is Excent Tandtechniek B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Tenzij expliciet anders is aangegeven behoren alle rechten en informatie toe aan Excent Tandtechniek B.V., inclusief copyrights en intellectuele eigendomsrechten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan maken inbreuk hierop. Toestemming tot het gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Excent Tandtechniek B.V. behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Privacy verklaring

Download hier onze privacy verklaring.

Privacy statement

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt, tenzij u ervoor kiest om die informatie te verstrekken. Ook verzamelen we geen identificerende persoonlijke informatie van tandheelkundige patiënten op deze website.
Tijdens uw bezoek, zodra informatie wordt gedownload of zodra de website wordt doorgebladerd, verzamelen wij bepaalde niet-persoonlijke informatie door automatische afhandeling via onze website servers, zoals het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze website bezoekt. Deze informatie is niet te identificeren. Wij gebruiken deze informatie voor de verbetering van de website performance en de waarde van de informatieve producten die wij leveren. Tenzij dit van rechtswege geëist wordt, publiceren, geven, verkopen of verstrekken wij geen informatie over bezoekers van onze website aan anderen. We maken gebruik van softwareprogramma's vanwege beveiligingsdoeleinden voor de identificatie van ongeautoriseerde pogingen tot uploaden, wijzigen van informatie of schade toebrengen aan onze website.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Op alle producten- en dienstenleveringen door Excent B.V. en de aan Excent B.V. gelieerde tandtechnische laboratoria zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Levertijdengarantie

Leveren wij uw Classic, Select kroon- en brugwerk of AvaDent™ niet binnen de vastgestelde levertijd, dan ontvangt u het werkstuk voor uw patiënt gratis.
 
Levertijdengarantie geldt uitsluitend;

  • voor de werkstukken met het “levertijdengarantie” pictogram (zie tarievenlijsten);
  • wanneer het werkstuk binnen 48 uur voor afleveringsdatum wordt afgebeld door Excent Tandtechniek;
  • wanneer de standaard leveringstermijn van Excent Tandtechniek in acht is genomen;
  • wanneer er geen sprake is van overmacht door onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen veroorzaakt door natuurkrachten waarvan het niet in de menselijke macht ligt er invloed op uit te oefenen of ze af te wenden.

Contact

Heeft u vragen over uw inlogaccount, onze website en onze voorwaarden? Klik hier of neem contact op met het Excent Service Center.

Excent Service Center
Oudeweg 1
2811 NM Reeuwijk
0182 69 33 55
info@excent.eu