Be the reason
someone smiles today
Mandibulair Repositie Apparaat

Verbeterde gezondheid én levenskwaliteit

MRA

Na een eventueel slaaponderzoek onderzoekt u de dentitie van uw patiënt op geschiktheid om een MRA te laten te vervaardigen en maakt u een afdruk van de boven- en onderkaak.

Op uw Excent laboratorium, met expertise op het terrein van repositie-apparatuur, laat u dit hulpmiddel voor uw patiënt vervaardigen. Na drie weken ontvangt u de MRA pasklaar voor uw patiënt met een instructie over het gebruik en onderhoud. Enkele weken na ingebruikname volgt controle en eventuele aanpassing. 
Uw voordelen