Helpende handen
voor mooie tanden
Excent Tarieven 2019

Uw Excent-tarievenlijst

Voor u en uw patiënt

Het is u vast niet ontgaan, de NZa heeft de mondzorg verplicht gesteld om per 1 januari 2018 de techniek- en materiaalkosten inzichtelijk te hebben voor uw patiënten. U dient de tarieven op uw website en/of in de praktijk te tonen. Excent ondersteunt u hier graag bij.


Tarieven patiënten 2019
Wij hebben een tarievenlijst gemaakt, speciaal voor patiënten. De lijst is een extractie van de reguliere tarievenlijst, met een toevoeging van informatieve teksten over producten en materialen. Het overzicht is beschikbaar in PDF zodat u het makkelijk en snel op uw website kunt plaatsen. U kunt de patiënt tarievenlijst hier downloaden.

Tarievenlijst 2019
Dit jaar is de reguliere tarievenlijst enkel digitaal te verkrijgen. U kunt de digitale versie hier downloaden.